Algemene Voorwaarden Distinct Lake

Inhoud

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke
overeenkomst die wij, Distinct Lake (met KvK-nummer: 70694303), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel
dan niet met ons contact te zoeken via info@redelephantmanagement.com of per post:

Distinct Lake
Berlaarstraat6
1066PE Amsterdam.

U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0657934094. Wij hebben het recht deze
algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden
op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen kleding.

Artikel 2 – Registratie
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons
verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij
beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk
wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor
eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie
verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen
als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, DHL, UPS verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden,
krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo
snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen
dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan
kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een
vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het
retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@redelephantmanagement.com. Nadat u van ons een
bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen,
storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betalen wij de kosten van de terugzending. .
Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen
of u het product wilt houden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die
schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding
zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Privacy Policy
Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s,
beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de
rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel
mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@redelephantmanagement.com. Wij zullen uw klacht zo snel
mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 7 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de
klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een
inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt
onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands